Jako przykład wdrożenia multimedialnego przewodnika z wykorzystaniem różnych narzędzi i form dotarcia do odbiorcy niech posłuży projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Siedlce. Stworzono w nim: portal www.turystyka.siedlce.pl, aplikacje mobilne (iOS, Android, Windows) ze wspólnym CMSem i bazą danych, drukowane przewodniki oraz mapy. Całości towarzyszyły działania promocyjne, w tym PR, reklama w mediach i produkcja gadżetów reklamowych.