Aplikacje mobilne dla miast i mieszkańców są przede wszystkim sposobem komunikacji władz z lokalną społecznością. Umożliwiają badanie opinii, wypełnianie ankiet oraz przekazywanie mieszkańcom informacji związanych z życiem miasta.