Aplikacja mobilna Małopolska. Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej" prezentuje miejsca związane z historią, które odegrały ważną rolę podczas zmagań wojennych. Podobne treści prezentuje mapa oraz przewodnik: przedstawiono tu sytuację polityczno-społeczną w regionie przed wybuchem wojny oraz przebieg walk na froncie wschodnim w latach 1914-1915.