...prezentujące dane miasto, czy region działają offline, wykorzystują technologię GPS, mogą być uzupełnione o treści audio, panoramy 3d, wirtualne spacery, questy i quizy, które zwykłe zwiedzanie mogą przekształcić w świetną zabawę!

Całością danych zawartych w aplikacji i na stronie www zarządza się poprzez dedykowany CMS obsługiwany przez przeglądarkę internetową.