Środkowa część Kaszub od półtora wieku nazywana jest przez turystów Szwajcarią Kaszubską. W tej części Pomorza znajdziemy wysokie, ale łagodne wzgórza, tysiące jezior i polodowcowych oczek kryjących się w głębokich obniżeniach, cieniste wąwozy i dzikie lasy dawnej Puszczy Kaszubskiej, a nade wszystko uroczą mozaikę samotnych gospodarstw – tzw. pùstków – rozsianych wśród pól, łąk i zagajników. Ta różnorodność ubogacona jest dodatkowo wciąż pulsującą życiem kulturą kaszubską.

Na szczegółowej mapie Kaszub w formacie B2 zaznaczono zabytki i inne atrakcje regionu. Umieszczone obok mapy zdjęcia oraz opisy atrakcji na rewersie - w języku polskim, angielskim i niemieckim - uzupełniają informację. Publikację można więc potraktować jako pierwszą i podstawową wskazówkę dla pragnących zwiedzić Szwajcarię Kaszubską. Publikacja jest aktualizacją mapy z 2016 roku, nowy projekt graficzny powstał na podstawie niedawno stworzonej identyfikacji wizualnej Szwajcarii Kaszubskiej.

Mapa atrakcji dla dzieci - opracowana również w trzech językach - uwzglęnia m.in. parki rekreacyjno-naukowe i parki linowe i inne miejsca, które zainteresują małych turystów.