Firma Amistad sp. z o. o uczestniczy w projekcie realizowanym przez

Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

"Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",

którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19

przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Firma otrzymała grant w wysokości: 63000 zl.