Działania promujące projekt "Wędrowanie bez plecaka" oraz markę Carpathia, której celem jest przede wszystkich dbałość o zachowanie i propagowanie dziedzictwa polsko-słowackiego pogranicza, trwały wiele miesięcy. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska zostało stworzonych kilkadziesiąt artykułów na tematy związane przede wszystkim z turystyką oraz osobliwościami polsko-słowackiego pogranicza, pokazujące ten region w sposób ciekawy dla turystów.

Materiały te były publikowane zarówno w prasie (m.in. w czasopiśmie "Poznaj Świat") oraz na turystycznych i lokalnych portalach internetowych (np. national-geographic.pl). Wszystkie teksty tłumaczone były na język słowacki i angielski, dzięki czemu mogły się ukazać również w zagranicznych magazynach i portalach. Działaniami wspierającymi były newslettery, do których także zostały napisane ciekawe artykuły, pozyskaliśmy również zdjęcia.