Nie ma nic bardziej naturalnego niż pożywienie pochodzące prosto z natury, które doskonale obywa się bez środków ochrony roślin, którego nikt nie hoduje i nie uprawia. Pożywienie towarzyszące naszym przodkom od wieków. Pożywienie, którego źródłem był i jest las. Marka "Dobre z lasu" to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów. To także gwarancja smaku i walorów zdrowotnych dostarczanej żywności. To symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zgodny z misją Lasów Państwowych, a jej realizacja jest możliwa tylko dzięki prowadzonej przez polskich leśników zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. Pozwala ona na korzystanie z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii.

Publikacja została wydrukowana na papierze z certfikatem FSC.