W ramach prowadzonych działań promocyjnych stworzono 9 grafik promocyjnych o różnych wymiarach oraz animację reklamową aplikacji Koszalin Rowery na Forum, którą później wykorzystano przy promocji. Animacja znajduje się pod tym linkiem. Kampania online prowadzona była w następujących kanałach: ogólnopolski portal i aplikacja mobilna Traseo, Facebook ads (kampania display), Google ads (kampania display), kampania w serwisie YouTube oraz kampanie ukierunkowane na instalacje aplikacji mobilnych na urządzenia z systemami android i iOS. Realizację założonych wskaźników udało nam się zrealizować w 235%, z czego bardzo się cieszymy. W okresie kampanii odnotowano kilkukrotny wzrost instalacji aplikacji. 

Fot. Wykres przedstawiający trend ilości instalacji aplikacji na urządzenia z systemem android, zauważalny jest kilkukrotny wzrost w okresie kampanii.