Przewodnik współfinansowany z budżetu samorządu Województwa Śląskiego, środków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
 

Ziemia raciborska w ciągu tysiąclecia podlegała wpływom wielu kultur, należała do kilku państw, a jej mieszkańcy wyznawali różne religie. Teren, poddany niegdyś władztwu Polski, Czech i Niemiec, wciąż zamieszkują trzy narody: Polacy, Niemcy i Czesi - Morawianie. Kultywują oni swoje tradycje i zwyczaje. Dziś wielokulturowość jest jednym z wyróżników powiatu, tworzy jego niepowtarzalny klimat. Przyciąga też turystów. Ale atuty Raciborszczyzny na tym oczywiście się nie kończą. Jest jeszcze zieleń lasów, złoto pól i błyszczące wstęgi rzek; cenne kościoły i piękne pałace; interesujące zabytki techniki i wartościowe dzieła sztuki; zagubione wśród pagórków ciche wioski i znacznie bardziej gwarne miasta...