W 2022 roku wsparliśmy partnerów z Ukrainy. Wraz z Funduszem Partnerstwa, Stowarzyszeniem Greenways Polska oraz Traseo zbieraliśmy środki na zakup specjalistycznych apteczek typu IFAK dla terenowych oddziałów medycznych w rejonie walk na wschodzie Ukrainy. 

 

Apteczki taktyczne przypinane do pasa lub uda oraz plecaki medyczne są niezbędne do ratowania rannych podczas wojny w Ukrainie. Ich poręczna forma i wyposażenie dopasowane do potrzeb ratunkowych w terenie sprawia, że sprawdzają się tam, gdzie nie działają szpitale i nie ma możliwości udzielenie innego wsparcia medycznego. Są idealne do szkolenia medycznego wolontariuszy i ratowania ludzi. 

 

Apteczki i plecaki zostały rozdystrybuowane wśród ratowników medycznych, którzy docierają do rozproszonych skupisk ludności cywilnej na terenach objętych bombardowaniami i regularną wymianą ognia. 

Udało się zakupić apteczki, plecaki oraz ich wyposażenie, np. opatrunki, bandaże, w tym bandaże izraelskie, stazy do tamowania krwotoków oraz leki. Apteczki i plecaki zostały wysłane partiami do Kijowa, skąd były przewożone dalej na wschód i południe kraju. Oczywiście kanał logistyczny był wielokrotnie sprawdzony, aby pomoc trafiła we właściwe ręce. 

 

Służba Kontroli i Ratownictwa Ukrainy powołała mobilną grupę szkoleniową na czas działań wojennych, zespół instruktorów medycyny taktycznej, poruszający się po terenach objętych działaniami wojennymi i prowadzący szkolenia ludności cywilnej, wolontariuszy, służb WOT czy rezerwistów z ratownictwa medycznego. Po szkoleniu wszystkim uczestnikom kursu rozdawane były apteczki IFAK. W ten sposób uczestnik szkoleń otrzymywał apteczkę i umiejętność posługiwania się nią. W czasie wojny organizacja ta przeszkoliła około 1500 osób.O naszych partnerach

Fundusz Partnerstwa istnieje od 2004 roku. Prowadzi działania edukacyjne promujące ideę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju miast i wsi. Wspiera merytorycznie lokalne organizacje, instytucje pozarządowe, placówki edukacyjne oraz małe, lokalne społeczności. Jest członkiem międzynarodowej organizacji Environmental Partnership Association – stowarzyszenia sześciu fundacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusz jest także członkiem sieci European Network for Citizen Initiatives in Global Solidarity (www.funduszpartnerstwa.pl , www.environmentalpartnership.org , https://europeannetworkforcigs.eu). 

Stowarzyszenie Greenways Polska to organizacja ekspercka i think tank zajmujący się propagowaniem metodologii szlaków greenways oraz turystyką zrównoważoną, w tym turystyką rowerową, ekoturystyką i turystyką dziedzictwa. Stowarzyszenie stworzyli inicjatorzy i twórcy greenways - osoby i instytucje Polski zaangażowane w promowanie i wspieranie rozwoju greenways w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej - także na Ukrainie i Białorusi, przy współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Greenways Ukraina www.greenways.org.pl.

Traseo to największy polski portal trasowo-mapowy wraz z aplikacją mobilną. Społeczność gromadzi pasjonatów turystyki aktywnej i outdooru, którzy za pośrednictwem portalu i aplikacji dzielą się z innymi użytkownikami trasami swoich wycieczek. Od 13 lat na rynku, prawie milion instalacji aplikacji, ok. 2 mln unikalnych użytkowników strony rocznie! www.traseo.pl.