Aplikacja mobilna oraz portal internetowy "Obierz kierunek. Gorlickie-sądeckie" to propozycja uprawiania turystyki aktywnej i kulturowej w jednym z najciekawszych zakątków Małopolski. 

 
W mobilnym przewodniku "Obierz kierunek. Gorlickie-sądeckie" oraz na stronie internetowej obierzkierunek.pl znaleźć można nie tylko szereg atrakcyjnych obiektów z regionu, ale także wiele tras turystycznych oraz bazę wydarzeń odbywających się w subregionie gorlicko-sądeckim. Tematyka realizacji koncentruje się przede wszystkich wokół zagadnień związanych z rękodziełem, turystyką wiejską, szlakami kulturowymi, bogactwem kulinarnym regionu oraz jego wielokulturowością. Aplikacja korzysta z technologii GPS, zawiera także planer, do którego można dodać wybrane obiekty, trasy i wydarzenia.