Granitowe turnie i wieże skryte w ciemnej zieleni świerkowych borów, bujne łąki wiosną mieniące się feerią barw, urokliwy przełom Bobru, podmokłe łąki i torfowiska z ciekawą roślinnością, piękne pałace otoczone zabytkowymi parkami, stare wsie z wiekowymi kościołami i tradycyjną, typową dla regionu zabudową, wreszcie liczne ślady po średniowiecznych i nowożytnych robotach górniczych – wszystko to składa się na niezwykłą wręcz różnorodność terenów Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Publikacja jest częścią serii Dolnośląskie Parki Krajobrazowe, która prezentuj walory przyrodnicze, krajoznawcze oraz opisy najcenniejszych obiektów i miejsc na terenie parków krajobrazowych Dolnego Śląska.