Aplikacja "Obserwator żubrów" powstała w celu doskonalenia monitorowania wolnych populacji żubrów w Polsce realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.
Obserwacje użytkowników wzbogacają całoroczną inwentaryzację gatunku.  Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku. Prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową, doradczą, konsultacyjną i naukową. Pod patronatem SMŻ prowadzona jest wymiana żubrów między ośrodkami hodowlanymi w kraju i za granicą.