W aplikacji turystycznej „Rowerem przez historię” znajdziemy informacje i ciekawostki o najważniejszych miejscach znajdujących się na terenie trzech lokalnych grup działania: LGD „Trakt Piastów”, LGD „Z nami warto” oraz Lider Zielonej Wielkopolski. Turyścia mogą skorzystać również z propozycji wycieczek pieszych i rowerowych. W planowaniu zwiedzania i aktywnego wypoczynku pomocny będzie moduł „Planer”

Aplikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.