W ramach prowadzonych działań promocyjnych stworzono 6 grafik promocyjnych o różnych wymiarach, które wykorzystano przy promocji. Kampania online prowadzona była w następujących kanałach: ogólnopolski portal i aplikacja mobilna Traseo, Facebook ads (kampania display oraz kampania na instalacje aplikacji), Google ads (kampania display) oraz kampania ukierunkowana na instalacje aplikacji mobilnych na urządzenia z systemami android i iOS. W okresie kampanii odnotowano  znaczący wzrost instalacji aplikacji.

Fot. Wykres przedstawiający trend ilości instalacji aplikacji na urządzenia z systemem android, zauważalny jest znaczący wzrost w okresie kampanii.