Celem kampanii promocyjnej przeprowadzonej na zlecenie Klienta była popularyzacja aplikacji mobilnej wśród mieszkańców i turystów przebywających w Kołobrzegu i okolicach oraz zwiększenie ilości instalacji aplikacji. W ramach prowadzonych działań stworzono grafiki o różnych wymiarach, które wykorzystano do promocji. Kampania online prowadzona była w następujących kanałach: Meta Ads (kampania na instalacje aplikacji na urządzenia z systemem android) oraz w sklepie google play - kampania ukierunkowana na instalacje aplikacji mobilnych na urządzenia z  systemami Android.
Cel kampanii został zrealizowany, podczas 2 miesięcy prowadzonych działań, liczba instalacji aplikacji pobiła dotychczasowy rekord i była najwyższa od momentu jej powstania. 

 

Fot. Wykres przedstawiający trend ilości instalacji aplikacji na urządzenia z systemem android, zauważalny jest znaczący wzrost w okresie kampanii.

 

W ramach prowadzonych działań promocyjnych (01.08.2021-31.08.2021) stworzono 6 grafik promocyjnych o różnych wymiarach, które wykorzystano przy promocji. Kampania online prowadzona była w następujących kanałach: ogólnopolski portal i aplikacja mobilna Traseo, Facebook ads (kampania display oraz kampania na instalacje aplikacji), Google ads (kampania display) oraz kampania ukierunkowana na instalacje aplikacji mobilnych na urządzenia z systemami android i iOS. W okresie kampanii odnotowano  znaczący wzrost instalacji aplikacji.

Fot. Wykres przedstawiający trend ilości instalacji aplikacji na urządzenia z systemem android, zauważalny jest znaczący wzrost w okresie kampanii.