Projekt pn. Zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców gmin Krotoszyn i Rozdrażew poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej – etap Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza w ciągu drogi 4331P wraz z promocją zrównoważonego transportu w Powiecie Krotoszyńskim zrealizowano w ramach Działania 3.3.(Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu rowerowego przez mieszkańców powiatu krotoszyńskiego jako alternatywnej formy komunikacji oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Istotą projektu jest nie tylko umożliwienie mieszkańcom kilku miejscowości z gmin Krotoszyn i Rozdrażew bezpiecznego przemieszczania się pieszo bądź na rowerach, ale także poszerzenie dostępu do korzystania z transportu publicznego.

Dzięki realizacji największego zadania projektu - budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4331 P na odcinku Krotoszyn-Nowy Folwark-Bożacin-Brzoza–Henryków – powstał szlak rowerowy „Śladami Bany”, którym można bezpiecznie dojechać rowerem z Rozdrażewa na dworce (kolejowy i autobusowy) w Krotoszynie bądź zostawić rower w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. W czterech punktach trasy usytuowano bowiem stylizowane wiaty rowerowe, w których można zostawić rower i przesiąść się na autobus.

Promując zrównoważony transport, w ramach projektu przygotowano tę mapę oraz aplikację dla rowerzystów. Pomogą one w poruszaniu się po stale rosnącej sieci ścieżek rowerowych w powiecie oraz odkryją przed Wami piękno i atrakcyjność Ziemi Krotoszyńskiej dzięki zaproponowanym szlakom rowerowym.

W projekt zaangażowały się trzy samorządy – Powiat Krotoszyński (lider), Miasto i Gmina Krotoszyn oraz Gmina Rozdrażew (partnerzy).