Aplikacja mobilna Porta Rusica prezentuje przebieg trasy rowerowej i bazę obiektów położonych w sąsiedztwie jednego z ważniejszych dawnych szlaków handlowych biegnących przez pogranicze polsko-słowackie.

Historyczny szlak handlowy Porta Rusica powstał w XIX w. i po dziś dzień na jego trasie widoczne są ślady dawnych rozwiązań technicznych. Aplikacja mobilna jest jednym z elementów projektu mających na celu ożywienie turystyczne okolic szlaku i zaprezentowanie go szerszemu gronu odbiorców, przede wszystkim rowerzystom. W mobilnym przewodniku można znaleźć bazę obiektów położonych wzdłuż przebiegu głównej nitki szlaku – mającej długość ok. 40 km i biegnącej z Zawozu nad Jeziorem Solińskim aż za słowacką granicę.  Miejsca na rowerowej trasie, wśród których znalazły się m.in. atrakcje turystyczne i przydatne podczas jazdy wiaty odpoczynkowe, mogą stać się również punktami startowymi lub docelowymi wycieczki – aplikacja oferuje wytyczanie trasy, podgląd profilu wysokościowego oraz przelicznik kalorii i proekologiczny wskaźnik ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Oprócz szlaku Porta Rusica w aplikacji znalazł się także przebieg szlaku singletrack o długości 11 km wyznaczonego w okolicy Cisnej. 

Użytkownik korzystający z aplikacji Porta Rusica może również obejrzeć panoramy 3d okolicy i sprawdzić prognozę pogody. Dzięki możliwości pobrania danych nie jest wymagane ciągłe połączenie z internetem, co jest szczególnie ważne podczas poruszania się po terenach przygranicznych. Treści w aplikacji zostały przygotowane w języku polskim, angielskim i słowackim.