Międzynarodowy Szlak Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie

Główny szlak pod nazwą „Zielony Rower Greenway Karpaty Wschodnie” ma 105 km długości i wpisany został w roku 2002 przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK do rejestru oznakowanych szlaków rowerowych województwa podkarpackiego jako międzynarodowy szlak rowerowy R-61. Odcinek ten łączy polsko-ukraińskie przejście graniczne Krościenko-Smolnica z granicą polsko-słowacką na Przełęczy nad Roztokami Górnymi biegnąc przez Brzegi Dolne, Wańkową, Olszanice, Bezmiechową, Lesko, Glinne, Myczkowce, Solinę, Polańczyk, Terkę, Dołżycę, Cisną i Majdan.

Główną oś szlaku ZRGKW uzupełnia 10 oznakowanych na niebiesko pętli lokalnych, 9 trudniejszych technicznie odcinków Bieszczady Extreme oznakowanych na czerwono oraz 8 łączników ze znakami w kolorze czarnym. Suma ich długości to 461 km. Biegną przez tereny 12 gmin bieszczadzkich: Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Zagórz.

Na Słowacji oznakowanych zostało 50 km szlaku ZRGKW - po słowacku Zelený bicykel - Greenway Východné Karpaty (5871 w słowackiej numeracji szlaków). Jest to przedłużenie głównej osi polskiej sieci szlaków ZRGKW (R-61). Znaki po stronie słowackiej podobnie jak w Polsce mają kolor zielony. Trasa wiedzie od polsko-słowackiej granicy na Przełęczy nad Roztokami Górnymi do słowacko-ukraińskiego przejścia granicznego Ubla-Mały Berezny, malowniczym terenem wokół zalewu Starina, przez miejscowości Ruské, Jalová, Stakcín, Kolonica, Ladomírov, Ubla.