Katalog prezentujący zrealizowane projekty, wybrane spośród kilkudziesięciu inicjatyw wspartych finansowo przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2023 roku). Stowarzyszenie umożliwiło mieszkańcom, wielu organizacjom działającym na obszarze LGD oraz gminom Partnerstwa Dobra Widawa (tj. gm. Bierutów, gm. Czernica, gm. Długołęka, gm. Dobroszyce, gm. Dziadowa Kłoda, gm. Jelcz-Laskowice, gm. Międzybórz, gm. Oleśnica, gm. Syców i gm. Wilków), skuteczne wykorzystanie środków unijnych zabezpieczonych w ramach budżetu LGD. To z kolei przełożyło się na dalszy, sukcesywny rozwój obszaru Partnerstwa, jego atrakcyjności zarówno dla mieszkańców, jak i turystów oraz na wzrost gospodarczy.