Aplikacja dostarcza użytkownikom witryny web.gov.pl porcji najświeższych informacji z zakresu biznesu, jest ściśle powiązana z witryną macierzystą.

Użytkownik aplikacji "Web.gov.pl" ma dostęp do wydarzeń, z których każde zawiera opis, zdjęcia i potrzebne informacje oraz do wydarzeń dedykowanych, które zawierają program, mapę sytuacyjną budynku oraz mapę z zaznaczoną lokalizacją. Aplikacja pozwala na wyznaczenie trasy dojazdu do danego miejsca. Dodatkową funkcją jest możliwość pobrania materiałów związanych z danym wydarzeniem: plików PDF, plików prezentacji itp. Podczas trwania wydarzenia dostępna jest relacja na żywo, można także pobierać materiały filmowe. Aplikacja pozwala na umieszczenie na pulpicie urządzenia dedykowanego widgetu z aktualnościami oraz odbieranie wiadomości push.