Aplikacja mobilna "I Love Polska Wschodnia" nie tylko ułatwia i uatrakcyjnia zwiedzanie, daje także możliwość do zdobycia gadżetów związanych z regionem, dostępnych w specjalnie przygotowanym programie punktowym.  

Użytkownik aplikacji "I Love Polska Wschodnia" otrzymuje listę obiektów biorących udział w akcji, z których każde posiada wartość punktową. Znalezienie się w pobliżu danego obiektu skutkuje doliczeniem punktów do konta zalogowanego użytkownika – im więcej punktów znajdzie się na koncie, tym ciekawsze nagrody użytkownik może otrzymać w zamian. Lista gadżetów także jest dostępna w aplikacji, a odebrać je można w wyznaczonych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Aplikacja wykorzystuje moduł GPS, który pozwala na ustalenie dokładnej pozycji użytkownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może zobaczyć, które z obiektów punktowych znajdują się w pobliżu. Każdy obiekt posiada zdjęcia i opis, a także komentarze innych użytkowników. Program zdobywania i wymiany punktów był aktywny do 10 grudnia 2013 roku.