Informacja w miesięczniku "Podróże" o wsparciu akcji rowerowej BikePoint w Zakopanem przez Traseo.pl. Inicjatywa miała na celu podniesienie jakości szlaków rowerowych w okolicach miasta oraz umożliwienie wypożyczania rowerów w kilku miejscach z możliwością oddania ich w punktach końcowych tras.